Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. AZS AWF Kraków Masters (dalej zwany Masters) jest sekcją biegową.
 2. Masters działa przy sekcji lekkoatletycznej KS AZS AWF Kraków.
 3. Wszyscy Trenerzy Masters posiadają stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych.

ZADANIA I CELE KLUBU

 1. Promocja sportu, aktywnego stylu życia i zdrowego ducha rywalizacji.
 2. Zapewnienie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu.
 3. Wzajemne wspieranie się członków Masters w dążeniu do polepszania kondycji fizycznej, propagowania zdrowego stylu życia i podwyższania wyników sportowych oraz czerpanie zadowolenia z amatorskiego uprawiania sportu.

PRAWA CZŁONKÓW KLUBU

 1. Korzystanie z planów treningowych, wiedzy trenerskiej oraz indywidualnych porad trenerskich. Treningi i zajęcia sportowe dostosowane są do poziomu zaawansowania i celów członków Masters.
 2. Korzystanie z infrastruktury i sprzętu na zasadach określonych przez Trenerów.
 3. Używanie sprzętu sportowego na obiektach AWF Kraków tylko i wyłącznie podczas zajęć treningowych, zgodnie z jego przeznaczeniem i w obecności Trenerów.
 4. Korzystanie ze wszelkich ulg i świadczeń przysługujących Klubowi lub przez niego uzyskanych.
 5. Uczestnictwo w treningach, wyjazdach, zgrupowaniach oraz na zajęciach na hali, siłowni, saunie, stadionie AWF Kraków i innych obiektach wskazanych przez Trenerów.
 6. Zgłaszanie uwag, propozycji, inicjatyw – dotyczących działalności Masters i docelowych startów Masters w imprezach biegowych (maraton wiosenny i jesienny, półmaraton wiosenny i jesienny oraz biegi na innych dystansach).
 7. Realizacja planu treningowego przygotowanego pod starty główne wyznaczone przez Trenerów.
 8. Dostęp do strony internetowej.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

9. Opłacenie rocznej składki członkowskiej KS AZS AWF Kraków zapewniającej      ubezpieczenie.

 1. Opłacanie miesięcznych składek członkowskich.
 2. Godne reprezentowanie Masters podczas treningów, imprez sportowych oraz w życiu codziennym.
 3. Udział w zawodach w barwach Masters.
 4. Wykonywanie poleceń Trenerów dotyczących sposobu realizacji zajęć i ćwiczeń sportowych.
 5. Wspieranie nowo przyjętych członków Masters.
 6. Uczestnictwo (jako zawodnik i organizator) we wszystkich zawodach sportowych organizowanych przez Masters.
 7. Solidarne pilnowanie, aby w zajęciach na terenie Masters nie uczestniczyły osoby, które nie są Członkami.
 8. Nierozpowszechnianie treści wewnętrznego forum Masters (plany treningowe, artykuły i porady trenerskie są własnością intelektualną Trenerów).

ZASADY CZŁONKOSTWA

 1. Członkami Masters mogą zostać osoby pełnoletnie oraz osoby, które nie ukończyły 18. roku życia po pisemnej zgodzie opiekunów prawnych.
 2. Członkiem Masters może zostać osoba która:
 • Akceptuje regulamin
 • Wypełni deklarację dobrowolnego przystąpienia do Klubu oraz złoży oświadczenie o stanie zdrowia.3. Usunięcie z Masters nastąpi gdy członek:
 • Nie przestrzega regulaminu
 • Godzi w dobre imię Masters
 • Nie uiszcza składek członkowskich
 • Działa na szkodę Masters i jego społeczności

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Każdy członek Masters zobowiązuje się do uiszczania składek Masters.
 2. Wartość składki na dany rok ustalana jest przez Trenerów.
 3. Składkę należy wpłacać do 5. dnia każdego miesiąca na konto Masters.
 4. Składka opłacana jest z góry za każdy kolejny miesiąc, składki obowiązują przez 12 miesięcy w roku.
 5. Składki będą przeznaczone na działalność Masters w zakresie szkolenia i organizacji.
 6. Składki (w wysokości 150 zł miesięcznie) wpłacamy na konto: 97 1750 0012 0000 0000 4089 7437 , (tytuł: darowizna na cele statutowe klubu AZS AWF Kraków/miesiąc, nazwisko).
 7. Konsekwencją braku płatności składki jest:
 • Brak możliwości korzystania z opieki trenerskiej
 • Brak możliwości korzystania z obiektów sportowych AWF Kraków
 • Brak pełnego dostępu do strony internetowej i forum Masters.
 • Zawieszenie w prawach członka Masters, a w dalszym kroku skreślenie z listy członków Masters

DYSCYPLINA

Członkowie nie mogą:

 1. W oficjalnych terminach treningów biegowych  organizować konkurencyjnych zajęć grupowych.
 2. Promować treningów organizowanych przez inne grupy.
 3. Promować konkurencyjnych klubów i ich działań.
 4. Występować publicznie i prywatnie przeciwko firmom i instytucjom, z którymi współpracuje Klub.
 5. Udostępniać swoich danych do logowania ani treści zawartej na forum wewnętrznym osobom postronnym.

TERMINY TRENINGÓW

 1. Terminy treningów biegowych ustala się na: wtorek godz.18.00, czwartek godz. 18.00.
 2. Terminy treningów uzupełniających (hala, siłownia, sauna i inne obiekty wskazane przez Trenerów) będą podawane do wiadomości na forum wewnętrznym Klubu.
 3. Treningi nie są obowiązkowe.
 4. Miejsce zbiórki treningowej – wejście na stadion lekkoatletyczny AWF Kraków, lub inne miejsce wyznaczone przez Trenerów (Park Lotników, Puszcza Niepołomicka, Lasek Wolski, hala, siłownia, sauna etc.)
 5. Terminy obozów treningowych będą podawane do wiadomości na forum wewnętrznym Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Trenerów stosownych decyzji w tym wydalenia z Masters.
 2. Prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu przysługuje Trenerom.
 3. W razie wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek z punktów regulaminu należy zwrócić się do Head Coach’a.
facebook
child
instagramm